Kirjan esittely

Omatunto 2018
Vuorisaarna ajassamme

Isä Andrell

Kirja kertoo jatkumosta, joka osaltaan liittyy Leo Tolstoin kirjaan, Jumalan valtakunta on sisässäsi. Tolstoin ajatukset rantautuivat jo 1890-luvulla Suomeen kirjailija Arvid Järnefeltin välityksellä. Myös Intian itsenäisyysliikkeen johtaja Mahatma Gandhi kertoo saaneensa pysyviä vaikutteita Tolstoin em. kirjasta, muista kirjoituksista sekä heidän välillään käydystä kirjeenvaihdosta. Kaiken keskiössä on vuorisaarna ja siinä korostetusti esille nouseva aihe Jumalan valtakunnasta. Jo ennen paluutaan Intiaan Gandhi perusti Etelä-Afrikassa hiljentymiskeskuksen, ashramin, jolle hän antoi nimen Tolstoi-farmi.

Intiassa 50 vuotta toiminut amerikkalainen lähetystyöntekijä, metodistipappi Stanley E. Jones tutustui Gandhiin. Hänen pyrkimyksenään oli käännyttää Gandhi kristinuskoon, mutta toisin kävi. Jones tuli johdatelluksi vuorisaarnan kautta maailmanlaajuisesti tunnetuksi Jumalan valtakunnan julistajaksi. Gandhin murhan jälkeen Jones perusti myös Suomeen yltäneen Ashram-liikkeen, mikä intomielisen johtajansa Veikko Rainion vuonna 1974 kuolemaan johtaneen onnettomuuden jälkeen on näivettynyt useimmille tuntemattomaksi yhteisöksi.

On myös kolmas polku, jolla Jumalan valtakunnan evankeliumi on löydettävissä. Merimiespappina mm. Lontoossa toiminut Sigfrid Sirenius tutustui setlementti-ideologian ohella myös saksalaisen isän ja pojan Johann ja Christoph Blumhardtin ajatuksiin. Pappeina molemmat julistivat voimakkaasti 1800 – 1900 lukujen vaihteessa Jumalan valtakunnan toteutumista maan päällä. Tämä kirja kertoo tästä jatkumosta.

Kirjan kaavio 1.

Maailman ja omantunnon synty

Maan historian eli syntymisen sanotaan alkaneen 4,6 miljardia vuotta sitten. Merkittävimpiä syntyvaiheita ovat olleet suurten kappaleiden törmäykset 4,5 miljardia vuotta sitten, minkä seurauksena syntyi mm. Kuu. Mannerten, ilmakehän ja merten kerrotaan syntyneen 3,5–4 miljardia ja itse elämä puolestaan 3,5–4,1 miljardia vuotta sitten. Tuntemamme omantunnon ihminen syntyi joka tapauksessa viimeisessä kehityshistorian vaiheessa. Tämä kirja kaavioineen pyrkii kuvaamaan tätä ja vain tätä vaihetta.

Kirjan kaavio 2.

Omatunto ja yhteiskunta

Tässä kaaviossa edellisen kaavion nro 1 ulkoreunalla olevat yksilöt sijoittuvat nyt keskiöön. Sisäisen Jumalan äänen eli omantunnon omaavana ihminen on Jumalan työtoveri. Ihminen joutuu kuitenkin kohtaamaan kanssaihmisiä erilaisissa yhteyksissä perheen, sukulaisten, työ- ym. tovereiden, organisaatioiden ja niiden jäsenten osana. Myös tekniikka eri muodoissaan valtaa alaa ja asettaa vaatimuksia. Kysymys kuuluukin, miten ihminen säilyttää yhteyden omaantuntoonsa voidakseen osaltaan toteuttaa elämässään Jumalan tahtoa tämän työtoverina.

Kirjan kaavio 3.

Omatunto ja varallisuus

Kaavio havainnoi maailman kahdeksan äveriäimmän sekä 500 miljardöörin (vihreät pallot) varallisuuden kasvavan. Heidän yhteiset tulonsa nousivat vuonna 2017 peräti biljoonaan (1 000 000 000 000) eli miljoonaan miljoonaan euroon. Samanaikaisesti miljardi köyhintä ansaitsi alle dollarin (0,80 euroa) ja 1 – 1½ miljardia 1-2 dollaria päivässä. Professori T. Pikettyn varallisuutta ja sen jakaantumista koskevan selvityksen mukaan maailman väestömäärä vuonna 2012 oli noin seitsemän miljardia. Bruttokansantuote oli hiukan yli 70 biljoonaa eli asukasta kohden oli noin 10 000 euroa. Kun pääoman kulumisesta vähennetään 10 prosenttia ja erotus jaetaan kahdellatoista, saadaan – vauvasta vaariin – keskimääräiseksi kuukausituloksi 760 euroa. Hyvinvointi Suomessa kansaneläkettä saa vajaa puolet Suomen 1,5 miljoonasta eläkkeensaajasta. Sen suuruus on yksin asuvalle kuukaudessa 634 eli 21,13 euroa päivässä. Kansaneläke on eläkeläisten perusturva. Jos se ei riitä, saa lisäksi takuueläkettä, joka nostaa eläketulon 767 euroon. Minimieläkkeen varassa sinnittelee yli 100 000 suomalaista. Työttömyyspäiväraha puolestaan on 32,40 euroa